Over ons

Naam:    Stichting Behoud Erfgoed Traditionele schepen

Het doel: “De stichting is in 2006 opgericht door middel van notariële acte en heeft zich ten doel gesteld zonder winstoogmerk het erfgoed van traditionele schepen behouden.”

Dat doet de stichting onder meer door het verwerven van historisch waardevolle schepen, deze op een verantwoorde manier te restaureren en deze dan te verkopen of te verhuren om

  • Het behoud van het praktisch vakmanschap der traditionele (zeil)scheepvaartkunde te bevorderen.
  • De cultuur historische kennis en aanschouwelijke educatie omtrent (zeil)varend erfgoed te bevorderen.
Gegevens van de stichting
  1. RSIN/Fiscaal nr: 817657411
  2. KvK nummer: 28114315
  3. BTW nummer: NL 8176.57.411.B01
  4. Postadres: Koolstraat 46, 2312 PT    Leiden

Contactpersoon: A. Kohler

Bestuur:      Voorzitter: A. Kohler

                     Secretaris: H. Ter Meer

                     Penningmeester: G. Koornstra

Beloningsbeleid: De stichting doet geen uitkeringen of betalingen aan bestuurders.

Downloads: Beleidsplan 2021-2025 ( Vijfjarenplan Stichting BETS 2021-2025 ), Financieel SBETS, jaarrekening 2019, Activiteiten verslag activiteiten 2019