Vrijwilligers en Giften

Hoewel het normale onderhoud van het schip voor rekening van de huurder is, vallen niet alle defecten daaronder. incidenteel kan het gebeuren dat voor specifiek onderhoud een beroep gedaan wordt op de stichting. Om dat te kunnen bekostigen houdt de stichting een reserve aan en daarbij zijn alle aanvullingen welkom. Indien u net als de stichting van mening bent dat het in de vaart houden van “De Vrouw Dina” bijdraagt aan behoud van Nederlands varend erfgoed dan kunt u de stichting steunen door een gift of door als vrijwilliger mee te werken aan onderhoud van het schip in het winterseizoen of als het schip op de werf ligt.

Giften aan de stichting kunnen overgemaakt worden IBAN NL 70 RABO 0118685570, op naam van Stichting BETS onder vermelding van GIFT.

Mensen die als vrijwilliger mee willen werken aan het onderhoud van het schip kunnen zich melden via e-mail info@stichtingbets.nl onder vermelding van uw gegevens. Geef alstublieft tegelijk ook aan waarmee u zou kunnen helpen. In overleg met de huurder van het schip, tevens toezichthouder op het onderhoud, wordt dan gekeken waar uw talenten het best tot hun recht komen.

In 2020 barstte Corona los, de hele “bruine vloot” heeft bijna twee jaar nagenoeg aan de ketting gelegen. Dat heeft bijna de ondergang van ons vlaggenschip betekend. Maar dankzij heel hard werken van Sail-Holland en een crowdfunding (lees meer over de actie: in oder or ) heeft “De Vrouw Dina” de slachting overleefd en kan zij blijven rondvaren.