Bijzondere actie

Crowdfunding voor “De Vrouw Dina”

via de bankrekening IBAN NL 70 RABO 0118 6855 70, op naam van Stichting BETS

Door de corona uitbraak in 2020 ligt de hele bruine vloot al bijna een jaar stil. Dit geldt ook voor het vlaggenschip van stichting BETS: “De Vrouw Dina”. De Vrouw Dina loopt daardoor het risico onttrokken te worden aan de bruine vloot en in de anonimiteit  te verdwijnen.  Of nog erger op de schroothoop te belanden. Daarmee zou de vloot een bijzonder mooie zeetjalk verliezen en ook het zeilend erfgoed wordt weer een stuk kleiner.

De realiteit is momenteel dat het schip niet kan worden ingezet voor de chartervaart en ook niet voor een ander doel. Daardoor komt er geen geld binnen waarmee het schip kan worden behouden en in toekomst in de vaart kan blijven.

Om dekking te vinden voor de kosten zet de stichting in op twee zaken:

  • We vragen liefhebbers en fans en verder iedereen die het jammer vindt dat dit bijzondere schip zou verdwijnen om een donatie te doen. Donaties aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting, omdat de stichting sinds 2017 een ANBI instelling is. Donaties aan de stichting kunnen worden overgemaakt op IBAN NL 70 RABO 0118685570, op naam van Stichting BETS onder vermelding van Donatie. Iedere donateur die 50 euro of meer schenkt krijgt een leuk certificaat toegezonden via e-mail, wel even je e-mail vermelden op de overschrijving of via info@stichtingbets.nl.

Per 1 februari 2023 is de stichting gestopt met het uitgeven van nieuwe obligaties. De verplichtingen die horen bij de uitgegeven obligaties worden vanzelfsprekend nagekomen, rente betaling vindt plaats aan het eind van het jaar en uitloting van de obligaties start in 2024.

  • Obligaties*, iedereen die het schip de moeite waard vindt maar geen donatie wil doen, wil misschien wel een (kleine) lening geven aan de stichting zodat “De Vrouw Dina” kan blijven varen. Een lening noemen we in dit geval een obligatie. De obligaties die worden uitgegeven, kunnen twee waarden hebben namelijk vijftig euro of honderd euro. Het staat geïnteresseerden uiteraard vrij om meer dan een obligatie te nemen.

Verder geldt voor de obligaties het volgende:

  1. Er wordt maximaal voor vijftigduizend euro aan obligaties uitgegeven in de periode vanaf nu tot juli 2024.
  2. De obligaties worden uitgeschreven op naam.
  3. De obligaties mogen verkocht worden maar wel onder doorgeven van personalia.
  4. De looptijd van de obligaties bedraagt tussen 42 maanden en 84 maanden.
  5. De jaarlijkse rente bedraagt 2,0 % en wordt per 31 december van het kalenderjaar toegekend.
  6. Startend per juli 2024 wordt maandelijks voor 1000 euro per maand van de uitstaande obligaties uitgeloot en afgelost.
  7. Indien de financiële situatie het toestaat kan de stichting beslissen om meer obligaties uit te loten.

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden via info@stichtingbets.nl of direct geld overmaken naar rekening IBAN NL 70 RABO 0118685570, op naam van Stichting BETS onder vermelding van Obligaties en je e-mailadres

*   vb-vrijstelling-dubbel