Stand van zaken

2024

Maart:  De Vrouw Dina, heeft “Corona” overleefd en is dus nog steeds in de vaart. Daar komen dan de extra eisen bij die de laatste  jaren aan schepen van de “bruine vloot” worden gesteld. Dat heeft er onder meer toe geleid dat nadat de mast door een stalen exemplaar is vervangen de giek hetzelfde lot heeft ondergaan en ook de gaffel er niet aan ontkomt. De afgelopen jaren waren dus dramatisch, maar dankzij de deelnemers aan de crowdfunding kon “De Vrouw Dina” in de vaart blijven. Het aantal schepen in de bruine vloot daalt door alle perikelen maar naar het zich laat aanzien kan “De Vrouw Dina” blijven varen met gasten.

2021

Mei:  Door “Corona” is 2020 een dramatisch jaar geweest. De hele bruine vloot zat op slot er kon niet gevaren worden. En tot nu is er niets veranderd, het rijk heeft meer dan een jaar geleden ondersteuning beloofd maar is tot nu toe niet over de brug gekomen. Inmiddels kan er weer mondjesmaat iets gedaan worden, maar de vrees is dat ook 2021 een verloren jaar zal blijken, het seizoen is alweer voor een derde voorbij en de beperkingen voor de vloot gelden nog steeds. Gelukkig zijn er er veel mensen die “De Vrouw Dina” een warm hart toedragen, zij hebben dit laten zien door deelname aan onze crowdfunding. Het resultaat is goed maar of het toereikend is moeten we afwachten. Hopelijk kan “De Vrouw Dina” snel weer varen met gasten.

2020

Door de uitbraak van het Corona-virus in heel Europa gaat de hele bruine vloot op slot, er kan niet gevaren worden. Ruim voorbij de helft van het seizoen kan er mondjesmaat en met veel maatregelen weer een beetje met gasten worden gezeild.

2019

De Vrouw Dina krijgt een stalen mast, na uitvoerig overleg tussen de huurder van het schip en de stichting. Staal is minder traditioneel dan de houten mast, maar is duurzamer, vraagt beduidend minder onderhoudswerkzaamheden (niet onbelangrijk voor een schip dat actief gebruikt wordt) en hoeft dan minder vaak gekeurd te worden.

2017

De kroon op het werk van de stichting. De stichting is ANBI erkend, daarmee wordt het gemakkelijker om fondsen en giften te verkrijgen en vrijwilligers kunnen de stichting gemakkelijker helpen.